הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 ספר טלפונים - אגפים ומחלקות

מחלקה מבקר העירייה
חבר מועצה כן
מיון מחלקה 4
תיאור

יעדי המחלקה

תפקיד מבקר העירייה מוגדר בפקודת העיריות (תפקיד סטטוטורי).

תחומי אחריות

 • בדיקת פעולות העירייה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה.
 • בדיקת פעולות עובדי העירייה.
 • בדיקת הנהלת החשבונות של העירייה ושמירת הכספים, שמירת רכוש ואחזקתו .
 • בדיקת קיום הוראות כל דין, טוהר מידות, יעילות וחיסכון.
 • דרישת ראש העיר לבקר עניין פלוני.
  בהתאם לדרישת הועדה לענייני ביקורת לבקר עד שני נושאים.

הביקורת כוללת את המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן כל תאגיד , מוסד, קרן או גוף , אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית , את הנושאים ואת היקף הביקורת על פי שיקול דעתו.

דו"ח המבקר

המבקר מגיש לראש העיר עד 1 באפריל , דוח על ממצאי הביקורת לשנה הקודמת עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. ראש העיר מעיר את הערותיו והועדה דנה בדוח ובהערות ראש העיר.
דוח המבקר אסור לפרסום לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצת העיר היינו, 5 חודשים לכל היותר , לאחר שהדוח הוגש לראש העיר. מועצת העיר דנה בדוח המבקר , בהערות ראש העיר ובהתייחסות הועדה לענייני ביקורת.

פרוט השירות המונגש

עיריית טירת כרמל מפעילה משאבים רבים לקידום הנגשת המבנים, המתקנים והשירות, לרבות מידע המתכלל את סל השירותים השונים המסופקים ברשות לטובת הציבור הכוללים שירות המונגש לאנשים עם מוגבלויות וקהילתם, בכל תחומי החיים, בכבוד, בשוויוניות, שירותיות, עצמאות מרבית, ברווחה ובבטחה.

מטרת חלק זה באתר הנה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל מקבלי השירותים לרבות אנשים עם מוגבלויות.
לכל שאלה או הצעת שיפור נשמח לקבל הערותיכם בכתובת מייל של רכז הנגישות: Guyg@tirat-carmel.muni.il  

הסדרי נגישות:

 • חניית נכים בסמוך למבנה ללא צורך בתשלום
 • חניות נכים ברחובות הסמוכים
 • אתר אינטרנט מונגש על פי תקן וברמת AA
 • שירותי נכים במבנה
 • מעלון
כתובת הרצל 6, טירת כרמל
קבלת קהל
 
כתובת למפה
קבצים מצורפים

מבקר העירייה

יעדי המחלקה

תפקיד מבקר העירייה מוגדר בפקודת העיריות (תפקיד סטטוטורי).

תחומי אחריות

 • בדיקת פעולות העירייה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה.
 • בדיקת פעולות עובדי העירייה.
 • בדיקת הנהלת החשבונות של העירייה ושמירת הכספים, שמירת רכוש ואחזקתו .
 • בדיקת קיום הוראות כל דין, טוהר מידות, יעילות וחיסכון.
 • דרישת ראש העיר לבקר עניין פלוני.
  בהתאם לדרישת הועדה לענייני ביקורת לבקר עד שני נושאים.

הביקורת כוללת את המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן כל תאגיד , מוסד, קרן או גוף , אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית , את הנושאים ואת היקף הביקורת על פי שיקול דעתו.

דו"ח המבקר

המבקר מגיש לראש העיר עד 1 באפריל , דוח על ממצאי הביקורת לשנה הקודמת עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. ראש העיר מעיר את הערותיו והועדה דנה בדוח ובהערות ראש העיר.
דוח המבקר אסור לפרסום לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצת העיר היינו, 5 חודשים לכל היותר , לאחר שהדוח הוגש לראש העיר. מועצת העיר דנה בדוח המבקר , בהערות ראש העיר ובהתייחסות הועדה לענייני ביקורת.

פרוט השירות המונגש

עיריית טירת כרמל מפעילה משאבים רבים לקידום הנגשת המבנים, המתקנים והשירות, לרבות מידע המתכלל את סל השירותים השונים המסופקים ברשות לטובת הציבור הכוללים שירות המונגש לאנשים עם מוגבלויות וקהילתם, בכל תחומי החיים, בכבוד, בשוויוניות, שירותיות, עצמאות מרבית, ברווחה ובבטחה.

מטרת חלק זה באתר הנה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל מקבלי השירותים לרבות אנשים עם מוגבלויות.
לכל שאלה או הצעת שיפור נשמח לקבל הערותיכם בכתובת מייל של רכז הנגישות: Guyg@tirat-carmel.muni.il  

הסדרי נגישות:

 • חניית נכים בסמוך למבנה ללא צורך בתשלום
 • חניות נכים ברחובות הסמוכים
 • אתר אינטרנט מונגש על פי תקן וברמת AA
 • שירותי נכים במבנה
 • מעלון

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
יאיר זהבימבקר העירייה04-854703704-8571722 yairz@tirat-carmel.muni.il

שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?