אודות העיר

טִיַרת כַּרְמֶל היא עיר במחוז חיפה בישראל. טירת כרמל ממוקמת בין המורדות המערביים של הר הכרמל לבין הים התיכון, דרומית לחיפה בסמוך לכביש 4, הכביש הישן מחיפה לתל אביב. לטירת כרמל רצועת חוף באורך של 2.6 ק"מ.

חזון העיר

  • עיר מפותחת ואטרקטיבית, המציעה איכות חיים גבוהה, בעלת היצע שירותים מקצועיים וחדשניים בתחומי החינוך ההשכלה והתעסוקה, שתושביה חברה של אנשים לומדים, יוצרים ומתפרנסים בכבוד.
  • עיר סובלנית, המשלבת ידיים ומחבקת איש את רעהו.
  • תושביה יזכו לאיכות חיים, ולמערכת שירותים ברמה גבוהה.
  • שנים רבות אנו שומרים על עצמאות כלכלית, ולכך נמשיך לשאוף.
  • העיר תהווה מקור משיכה לאוכלוסייה חדשה, ותספק פרנסה עם הכנסה מכובדת.
  • העיר תשמר את אופייה המיוחד, תוך שמירה על ערכי הטבע והנוף המצויים בתוכה ובסביבתה.