ראשי המועצה והעיר

 • משה אידלמן: מרץ 1951 – אפריל 1953. ראש המועצה הממונה הראשון.
 • אברהם טיומקין: אפריל 1953 – אוגוסט 1954. ראש המועצה הנבחר הראשון
 • יוסף אסלן: אוגוסט 1954 – אוגוסט 1959
 • עזרא לניאדו: דצמבר 1959 – דצמבר 1965, אוגוסט 1968 – מרץ 1969
 • נסים חונן: יולי 1969-נובמבר 1969
 • כרמל אליאש: נובמבר 1969 – מאי 1973
 • אברהם אלקלעי: יוני 1973 – פברואר 1974
 • מוריס מזרחי: מאי 1974 – נובמבר 1974​
 • יונה ברזני: נובמבר 1974 – פברואר 1976
 • כדורי אהרון: נובמבר 1976 – דצמבר 1978
 • אוני ארבלי: דצמבר 1965 – יולי 1969 – פברואר 1974 – מאי 1974 – פברואר 1976 – אפריל 1976 דצמבר 1978 – דצמבר 1983
 • ראובן בינר: דצמבר 1983 – נובמבר 1993
 • אריה טל: נובמבר 1993 – נובמבר 2003
 • אריה פרג'ון: נובמבר 2003 – ינואר 2009
 • אריה טל: ינואר 2009 – היום