ארנונה - רישום מחזיק בארנונה / חילופי מחזיקים

על-פי פקודת העיריות, חלה חובת תשלום הארנונה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. על בעל הנכס חלה החובה לדווח בכתב לרשות המקומית על כל שינוי שחל בנכס, כגון חילופי דייר/שינוי שטח ו/או שינוי בשימוש בנכס. כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם.
בכל שינוי של המחזיק בנכס, כפי שנאמר, יש לפנות למחלקת הגבייה של העירייה בדרכים שיפורטו בהמשך ובצירוף המסמכים הבאים:

 1. דירה חדשה מקבלן:
  חוזה מכר (דף 1,2 ואחרון) + פרוטוקול מסירת הנכס בו יצוין תאריך תחילת מועד החזקה בנכס ופרטי המחזיק החדש – שם ומשפחה, צילום תעודת זהות ומס' נייד להתקשרות.
 2. דירה יד שניה:
  חוזר מכר כנדרש (ראה סעיף 1) + הצהרות חתומות על גבי תעודות זהות של שני הצדדים בה יצהירו על תאריך המסירה והחזקה בתשלומי ארנונה ופרטי המחזיק החדש שם ומשפחה ומס' נייד להתקשרות.
 3. שוכר בנכס:
  חוזה שכירות + צילום תעודת זהות של השוכר ופרטיו שם ומשפחה ונייד להתקשרות.
  1. לצורך החזרת הנכס למשכיר בתום שכירות נדרשת הצהרתו של בעל הנכס (המשכיר) על גבי צילום ת.ז. - על עזיבת השוכרים ושהוא חוזר להיות המשלם בנכס ומאיזה תאריך.  

 את הבקשה לשינוי והמסמכים הדרושים ניתן לשלוח לדוא"ל: Gal@tirat-carmel.muni.il      
 
מתן שירותים באגף לגביית ארנונה/ במענה טלפוני :

 • ימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00
 • ימים ב' וד' בין השעות 16:00-18:00
 • יום ו' בין השעות 08:00-11:00​