מכרזים

לצפייה בארכיון מכרזים.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריך פרסוםשם מכרזמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
21/06/2021
בניית בית ספר לאומנויות - חטיבה עליונה ואולם ספורט13/21
29/07/2021
מכרזי רכש ושירותים13/21
09/06/2021
קול קורא לרכישת רכב 
30/09/2021
מכרזי רכש ושירותים
08/11/2020
מאגר ספקים וקבלנים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2021 
31/12/2021
מכרזי רכש ושירותים
26/04/2020
ועדת השלושה - פרוטקול התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח - גן ילדים 
26/04/2022
ועדת השלושה
10/02/2020
ועדת השלושה - מכרז לפינוי אשפה 
10/02/2022
ועדת השלושה