מכרזים

לצפייה בארכיון מכרזים.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריך פרסוםשם מכרזמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
18/04/2021
שירותי לכידה, הובלה ועיקור/סירוס של חתולי רחוב03/2021
29/04/2021
מכרזי רכש ושירותים03/2021
06/04/2021
הפעלת בריכה ציבורית05-2021
22/04/2021
מכרזי רכש ושירותים05-2021
15/03/2021
מכרז פומבי למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ונייר עיתון 4/2021
28/04/2021
מכרזי רכש ושירותים4/2021
08/11/2020
מאגר ספקים וקבלנים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2021 
31/12/2021
מכרזי רכש ושירותים
26/04/2020
ועדת השלושה - פרוטקול התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח - גן ילדים 
26/04/2022
ועדת השלושה
10/02/2020
ועדת השלושה - מכרז לפינוי אשפה 
10/02/2022
ועדת השלושה