מכרזים

לצפייה בארכיון מכרזים.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריך פרסוםשם מכרזמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
04/03/2021
מהנדס מנהל פרויקטיםפנימי / חיצוני 2021-336
11/03/2021
מכרזי כח אדםפנימי / חיצוני 2021-336
03/03/2021
מהנדס העירפנימי / חיצוני 2021-335
11/03/2021
מכרזי כח אדםפנימי / חיצוני 2021-335
08/11/2020
מאגר ספקים וקבלנים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2021 
31/12/2021
מכרזי רכש ושירותים
26/04/2020
ועדת השלושה - פרוטקול התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח - גן ילדים 
26/04/2022
ועדת השלושה
10/02/2020
ועדת השלושה - מכרז לפינוי אשפה 
10/02/2022
ועדת השלושה