מידע בנושא מים וביוב

תעריפי המים והביוב

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים ולא על ידי העירייה.
להלן התעריפים שקבעה רשות המים. התעריפים כוללים מע"מ.

צרכנים ביתיים

  • תעריף 1- כמות מוכרת:4.934 ש"ח עבור מ"ק.
  • תעריף 2- כמות נוספת: 9.655 ש"ח עבור מ"ק.

עסקים, בעלי מלאכה, עמותות

  • תעריף 9.655 ש"ח עבור מ"ק.
  • ביוב 3.78 ש"ח

לידיעתך ושימושך,