שיתוף הציבור

  
  
קישור לקובץ
01/08/2016מפגש שיתוף הציבור – 1.8.2016